Oisterwijk, 21 december 2018

Algemeen Belang heeft tijdens de verkiezingscampagne van 2018 toegezegd aan jou er alles aan te doen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de eerste verdieping van Tiliander. Daarnaast beloofden we je dat we ons hard zouden maken om concrete doelen te laten stellen voor de cultuurcentra en dat het college de vinger aan de pols moest houden.

Duidelijkheid eerste verdieping

Met het beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de eerste verdieping komt er een nieuwe plek beschikbaar voor jou als inwoner om het sociale team en de maatschappelijke partners te bereiken. De sociaal ondernemers worden in het kader van één zorgloket hier ook in mee genomen.

Oisterwijk, 18 december 2018

Unaniem en met veel vertrouwen dragen de fractievoorzitters van PGB, PrO, AB en CDA Stefanie Vatta voor als kandidaat-wethouder voor de vrijgekomen portefeuille sociaaldomein in Oisterwijk.

Carlo van Esch: “Stefanie vult de zittende wethouders goed aan. Ze is bekend met het sociaal domein, zowel vanuit haar werk als beleidsambtenaar in de gemeente Eindhoven als vanuit haar ervaring in de Tilburgse gemeenteraad. Stefanie kent de overheid vanuit verschillende organisaties en werkdomeinen. Daarnaast heeft ze ervaring met nieuwe manieren van werken: bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatieen co-creatie processen.”

Oisterwijk, 13 november 2018

Algemeen Belang heeft afgelopen donderdag ingestemd met de begroting 2019. De verkeersveiligheid en de woningbouw waren voor ons de belangrijkste onderwerpen.

Moergestel, 8 oktober 2018

Voetbalfusie: Scoren in het belang van Oisterwijk

Algemeen Belang zegt volmondig JA tegen de fusie van de voetbalclubs SV Nevelo, RKSV Taxandria en RKSV Oisterwijk. Een historisch moment voor het voetbal van de kern Oisterwijk. Het plan wat er nu uiteindelijk ligt, is een plan wat in co-creatie met de clubs tot stand is gekomen.

Moergestel, 5 oktober 2018

Laten we beginnen met een uitleg over het kinderpardon. De Tweede Kamer stemde in 2012 voor een Kinderpardon. Dit is bedoeld voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die geen verblijfsvergunning hebben, maar die wel langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Dit klinkt allemaal heel simpel. Hoe kan er dan toch een probleem ontstaan waarover we in de landelijke media regelmatig iets horen? Een probleem waarvoor de gemeenteraad van Oisterwijk geen signaal wil afgeven, een schande!