Afgelopen week, midden in het zomerreces, kregen we te horen dat de chloorbaden van het Staalbergven dit seizoen gesloten blijven. Onverwacht, omdat eerder de verwachting werd gewekt, dat het lek boven water was, gerepareerd kon worden, waarna de chloorbaden weer open zouden gaan.

Chloorbaden blijven dicht

Vooral de motieven voor dit besluit, of liever gezegd het voortdurend opduikelen van nieuwe motieven, roept bij Algemeen Belang vraagtekens op. Ook lijken er andere, niet genoemde argumenten meegespeeld te hebben.

Nog steeds is er een groot risico dat de gemeente geen gelijk krijgt in de lopende rechtszaak over precariobelasting op kabels en leidingen. Hierdoor hangt een tegenvaller van € 6,2 miljoen als een zwaard van Damocles boven de gemeente.

Omdat er in de jaarrekening 2021 geen voorziening voor dit risico werd getroffen, vroeg AB-raadslid Alex van Assouw  aan de Raad om een deel van het meevallende positieve resultaat van 2021 van € 7,9 miljoen voorlopig te parkeren om de eventuele tegenvaller van € 6,2 miljoen makkelijk op te kunnen vangen.

Er is nogal wat ophef over de gang van zaken rond de omgevingsdialogen over de geselecteerde terreinen voor flexwonen. Het College zou te weinig omwonenden hebben uitgenodigd voor deze inspraakavonden. Hierover zullen in de raadsvergadering van 11 juli 2022.

Daarnaast stelt Marieke Dujardin namens Algemeen Belang vragen over de door het College toegepaste voor-selectie van voor flex wonen in aanmerking komende terreinen.

 

De komende jaren gaat de gemeente Oisterwijk nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen zij weten of de manier van werken van raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen.

Om daar achter te komen, houden ze een enquête: de Quick Scan Lokale Democratie. Ze vragen je daarin naar ervaringen met de gemeente. Zij zijn bijvoorbeeld benieuwd of je weet hoe en wanneer beslissingen worden genomen. En of er genoeg ruimte voor jou is om mee te denken?

Oisterwijk, 5 juli 2022

Op maandag 4 juli heeft Eric ten Brink uit handen van burgemeester Hans Janssen de zilveren legpenning ontvangen. Deze gemeentelijke onderscheiding heeft Eric ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Oisterwijkse samenleving. In het gezelschap van zijn vrouw, Yvonne, een afvaardiging van het college en de raad heeft Eric zijn onderscheiding in ontvangst genomen. Eric’s gedrevenheid, zijn energie en zijn tomeloze inzet voor de publieke zaak zijn voor ons een voorbeeld hoe het moet! 14 jaar was hij actief in de politieke arena, eerst als commissielid en daarna als raadslid. Gedurende 8 maanden was hij wethouder namens Algemeen Belang. Algemeen Belang feliciteert Eric met deze welverdiende onderscheiding!