Moergestel, 12 juni - De Raadsontmoeting van 10 juni 2021, over de toekomst van het Openluchtbad Staalbergven, kreeg een verrassende wending toen Natuurmonumenten liet weten geenszins op sluiting van het openluchtbad uit te zijn. Ook de exploitatie van chloorbaden vormt geen bezwaar voor Natuurorganisatie. De woordvoerder liet echter weten dat Natuurmonumenten niet wil dat de exploitatie en voorzieningen uitgebreid worden en dat er geen natuurwaarden aangetast mogen worden.

Leonard Philippo van de initiatiefgroep “Hard voor ’t Staal” vond dat er een commercieel plan gemaakt moest worden om een exploitabele voortzetting van “ ‘t Staal “ mogelijk te maken. Hij deed een oproep aan de gemeente én Natuurmonumenten om de koppen bij elkaar te steken en te denken in oplossingen. “Laat daarbij de in het verleden gemaakte afspraken, indien nodig los” gaf Philippo de Gemeente en Natuurmonumenten mee. Natuurmonumenten gaf aan niet anders te zijn gaan denken na dit pleidooi van Philippo. “Er is dus nog een wereld van verschil”, aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten.

Oisterwijk, 4 juni 2021 - Politiek Oisterwijk liep op 3 juni j.l. weer uit naar de Tiliander voor de raadsvergadering. Tijdens deze vergadering werden verschillende onderwerpen besproken waarover wij graag het AB-geluid delen.

Pluimveehouderij

Tijdens de vergadering ontvouwde zich voor D66 en PrO een 'dilemma' m.b.t. de pluimveehouderij. Voor AB onbegrijpelijk, want deze ondernemer heeft zijn zaken goed op orde. Het plan zit goed in elkaar, voldoet aan de wettelijke normen voor natuur en milieu, door een wijziging in de bedrijfsvoering realiseert de ondernemer in principe een afname van het aantal dieren en het gevolg van die afname is ook nog dat de ammoniakemissie omlaag gaat. Allemaal redenen voor AB om de ondernemer te steunen in zijn plannen, want een mooi buitengebied is een buitengebied waren ondernemers, natuur, recreatie en toerisme hand in hand gaan.

Moergestel 30 maart - In de raadsvergadering van 18 maart 2021 werd een motie van AB, CDA en PRO, die versnelling wilde aanbrengen in de voorbereidingen van bouwplannen voor Oostervoortjes II  en Pannenschuur VI, door de coalitie de grond in geboord. Wij hebben nog geen (woonzorg-)visie en bij gebrek aan visie moeten we pas op de plaats maken, aldus de coalitiepartners.

Groot was dan ook de verbazing toen coalitiepartner PGB ineens via Facebook liet weten, dat ze er wel degelijk een visie op de woningbouw op na houden. “Hoe versnellen we de woningbouw” staat er - veelbelovend - boven deze Facebook publicatie. 

Oisterwijk 30 maart - Echte asielzoekers zijn welkom in Oisterwijk, raddraaiers niet. Dit was het uitgangspunt van Algemeen Belang bij de verkiezingen in november 2020, waarmee wij de raadsontmoeting van 25 maart 2021 in zijn gegaan. Het COA gaf informatie over de ontwikkelingen in AZC Oisterwijk en beantwoordde vragen.

Positieve ontwikkelingen

Wij verwachten veel van de nu lopende pilot Regioplaatsing, waarbij wordt gestreefd zoveel mogelijk mensen te plaatsen die uiteindelijk een goede kans hebben zich te vestigen in één van de Hart van Brabant Gemeenten. Dit biedt de mensen meer perspectief en een betere motivatie om te integreren en zich te onthouden van doen en laten dat overlast bezorgd. Naar verwachting zullen op den duur 300 van de 450 plaatsen in het AZC bezet worden door mensen met een toekomst in onze regio. In de komende 6 weken gaan al 100 mensen verhuizen die gekoppeld zijn aan Hart van Brabant Gemeenten. Uiteindelijk zal ca. 75% van de bewoners van het AZC gekoppeld zijn aan gemeenten in onze regio. Algemeen Belang vindt dit een positieve ontwikkeling, maar voor een definitief oordeel wachten we nog af of de pilot Regioplaatsing gaat leiden tot minder overlast.

Haaren 28 maart 2021 - Op het Mgr. Bekkersplein in Haaren heeft de oude gemeenteraad van Haaren voor de overgang naar Oisterwijk nog prachtige bloembakken geplaatst die zeer zeker gaan bijdragen tot een mooi eindresultaat van ons plein. Echter niet iedereen was gelukkig met de positie waar de bakken stonden. Een bak recht voor de deur van onze pizzeria VERO, de Podotherapie en de trapopgang naar de appartementen was op zijn minst gezegd een beetje ongelukkig geplaatst.

Op verzoek van pizzeria VERO is Alex van Assouw, raadslid van Algemeen Belang, aan de slag gegaan om deze bloembak iets verderop te laten plaatsen en zie het resultaat. Algemeen Belang vindt het belangrijk dat onze burgers in Haaren met elk probleem groot of klein zich bij ons kunnen melden en als het in onze mogelijkheden ligt, zullen wij er alles aan doen om het woongenot in ons mooie dorp Haaren zo groot mogelijk te houden. Dat geldt trouwens niet alleen voor Haaren!

Alex van Assouw, voor het Algemeen Belang van ons dorp!