Moergestel 30 maart - In de raadsvergadering van 18 maart 2021 werd een motie van AB, CDA en PRO, die versnelling wilde aanbrengen in de voorbereidingen van bouwplannen voor Oostervoortjes II  en Pannenschuur VI, door de coalitie de grond in geboord. Wij hebben nog geen (woonzorg-)visie en bij gebrek aan visie moeten we pas op de plaats maken, aldus de coalitiepartners.

Groot was dan ook de verbazing toen coalitiepartner PGB ineens via Facebook liet weten, dat ze er wel degelijk een visie op de woningbouw op na houden. “Hoe versnellen we de woningbouw” staat er - veelbelovend - boven deze Facebook publicatie. 

Oisterwijk 30 maart - Echte asielzoekers zijn welkom in Oisterwijk, raddraaiers niet. Dit was het uitgangspunt van Algemeen Belang bij de verkiezingen in november 2020, waarmee wij de raadsontmoeting van 25 maart 2021 in zijn gegaan. Het COA gaf informatie over de ontwikkelingen in AZC Oisterwijk en beantwoordde vragen.

Positieve ontwikkelingen

Wij verwachten veel van de nu lopende pilot Regioplaatsing, waarbij wordt gestreefd zoveel mogelijk mensen te plaatsen die uiteindelijk een goede kans hebben zich te vestigen in één van de Hart van Brabant Gemeenten. Dit biedt de mensen meer perspectief en een betere motivatie om te integreren en zich te onthouden van doen en laten dat overlast bezorgd. Naar verwachting zullen op den duur 300 van de 450 plaatsen in het AZC bezet worden door mensen met een toekomst in onze regio. In de komende 6 weken gaan al 100 mensen verhuizen die gekoppeld zijn aan Hart van Brabant Gemeenten. Uiteindelijk zal ca. 75% van de bewoners van het AZC gekoppeld zijn aan gemeenten in onze regio. Algemeen Belang vindt dit een positieve ontwikkeling, maar voor een definitief oordeel wachten we nog af of de pilot Regioplaatsing gaat leiden tot minder overlast.

Haaren 28 maart 2021 - Op het Mgr. Bekkersplein in Haaren heeft de oude gemeenteraad van Haaren voor de overgang naar Oisterwijk nog prachtige bloembakken geplaatst die zeer zeker gaan bijdragen tot een mooi eindresultaat van ons plein. Echter niet iedereen was gelukkig met de positie waar de bakken stonden. Een bak recht voor de deur van onze pizzeria VERO, de Podotherapie en de trapopgang naar de appartementen was op zijn minst gezegd een beetje ongelukkig geplaatst.

Op verzoek van pizzeria VERO is Alex van Assouw, raadslid van Algemeen Belang, aan de slag gegaan om deze bloembak iets verderop te laten plaatsen en zie het resultaat. Algemeen Belang vindt het belangrijk dat onze burgers in Haaren met elk probleem groot of klein zich bij ons kunnen melden en als het in onze mogelijkheden ligt, zullen wij er alles aan doen om het woongenot in ons mooie dorp Haaren zo groot mogelijk te houden. Dat geldt trouwens niet alleen voor Haaren!

Alex van Assouw, voor het Algemeen Belang van ons dorp!

Moergestel 23 maart 2021 - De woningbouw moet flink opgeschroefd worden om het tekort van met name sociale woningen aan te vullen. Daarover zijn alle politieke partijen het eens. Beschikbare grond en voldoende arbeidskrachten zijn echter onvoldoende om aan gestelde doelstellingen te kunnen voldoen. Daarom vindt Algemeen Belang, dat procedures versneld moeten worden, waar dat mogelijk is.

Eric ten Brink stelde namens Algemeen Belang, gesteund door PRO en CDA, voor om al vast een gebiedsvisie te ontwikkelen voor de projecten Oostelvoortjes II en Pannenschuur 6. Dan is dat maar vast klaar en kan – na verkrijging van de gronden – de verdere procedure versneld worden opgepakt. De ingediende motie werd echter getorpedeerd door de coalitie met als argument dat zij nog geen visie hebben. Immers, zonder woonzorgvisie is er geen visie. Jan van Ginneken (D66) voegde daar grinnekend aan toe, dat de oppositie maar eens moest kijken hoeveel (sociale) woningen er over 4 jaar bij zijn gekomen. Kortom: bij de coalitie blijft het voorlopig praten, praten, praten in plaats van bouwen, bouwen, bouwen!

Moergestel 22 februari - “Prioriteiten projecten bestuursakkoord” was de titel van de Raadsontmoeting op 18-2-2021. Een veelbelovende bespreking. De verwachting was dat de coalitie orde zou gaan scheppen in de lijst “majeure projecten en ontwikkelingen” zoals genoemd in hun Bestuursakkoord. Helaas bleef het bij een soort werkprogramma van het College voor het jaar 2021.

De financiële paragraaf kwam als eerste aan de orde, want dat was een randvoorwaarde in het bestuursakkoord. De tekorten uit 2019 werden in 2020 terug gebracht met € 4,8 miljoen. Van deze € 4,8 miljoen werd voor € 2 miljoen de rekening gepresenteerd bij de belastingbetaler en € 2,8 miljoen werd bezuinigd volgens het Strijdplan Sociaal Domein. Voor 2021 hangt de vlag er niet beter voor dus ook dit jaar is bezuinigen het motto. Beleidsarme begroting noemt de coalitie dat.