Oisterwijk 14 oktober - Na een fel debat heeft de Gemeenteraad het plan om 15 senioren appartementen te bouwen  aan de Raadhuisstraat in Moergestel aanvaard. De oppositie, Algemeen Belang, Pro en CDA, stemden tegen het plan.

Grondgebonden woningen

Algemeen Belang bepleitte om daar geen blokkendoos te bouwen, maar grondgebonden woningen. ‘Door er 15  appartementen te plaatsen, wordt deze locatie een versteende veste waarop niemand zit te wachten”, aldus fractieleider Inge van Beers. Er is bovendien geen integrale gebiedsvisie, waaraan het inpassen van het plan in de omgeving getoetst kan worden. AB stelde daarom voor om pas op de plaats te maken met dit plan en eerst een integraal plan te maken voor de hele locatie. Behalve het ontbreken van dit integrale plan zijn er te veel zaken onduidelijk, zoals de te verwachten verkeersproblemen en privacy voor omwonenden. Voor AB reden om de voorgestelde bebouwing af te wijzen. De meerderheid van de Raad verwees het AB-voorstel echter naar de prullenbak en keurden de plannen goed.

Oisterwijk 9 oktober - Op 2 oktober overleed Jan Slaghuis, lid Algemeen Belang vanaf 1997 -2021, en actief tot het laatste moment.

Wij zijn enorm geschrokken van het plotselinge overlijden van Jan.
Een week tevoren hebben we samen met hem nog genoten van onze jaarlijkse AB-dag, welke Jan mede georganiseerd had.

Jan was door zijn veelzijdigheid en specialiteiten een belangrijke persoon voor Algemeen Belang.

Moergestel, 12 juni - De Raadsontmoeting van 10 juni 2021, over de toekomst van het Openluchtbad Staalbergven, kreeg een verrassende wending toen Natuurmonumenten liet weten geenszins op sluiting van het openluchtbad uit te zijn. Ook de exploitatie van chloorbaden vormt geen bezwaar voor Natuurorganisatie. De woordvoerder liet echter weten dat Natuurmonumenten niet wil dat de exploitatie en voorzieningen uitgebreid worden en dat er geen natuurwaarden aangetast mogen worden.

Leonard Philippo van de initiatiefgroep “Hard voor ’t Staal” vond dat er een commercieel plan gemaakt moest worden om een exploitabele voortzetting van “ ‘t Staal “ mogelijk te maken. Hij deed een oproep aan de gemeente én Natuurmonumenten om de koppen bij elkaar te steken en te denken in oplossingen. “Laat daarbij de in het verleden gemaakte afspraken, indien nodig los” gaf Philippo de Gemeente en Natuurmonumenten mee. Natuurmonumenten gaf aan niet anders te zijn gaan denken na dit pleidooi van Philippo. “Er is dus nog een wereld van verschil”, aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten.

Oisterwijk, 4 juni 2021 - Politiek Oisterwijk liep op 3 juni j.l. weer uit naar de Tiliander voor de raadsvergadering. Tijdens deze vergadering werden verschillende onderwerpen besproken waarover wij graag het AB-geluid delen.

Pluimveehouderij

Tijdens de vergadering ontvouwde zich voor D66 en PrO een 'dilemma' m.b.t. de pluimveehouderij. Voor AB onbegrijpelijk, want deze ondernemer heeft zijn zaken goed op orde. Het plan zit goed in elkaar, voldoet aan de wettelijke normen voor natuur en milieu, door een wijziging in de bedrijfsvoering realiseert de ondernemer in principe een afname van het aantal dieren en het gevolg van die afname is ook nog dat de ammoniakemissie omlaag gaat. Allemaal redenen voor AB om de ondernemer te steunen in zijn plannen, want een mooi buitengebied is een buitengebied waren ondernemers, natuur, recreatie en toerisme hand in hand gaan.

Moergestel 30 maart - In de raadsvergadering van 18 maart 2021 werd een motie van AB, CDA en PRO, die versnelling wilde aanbrengen in de voorbereidingen van bouwplannen voor Oostervoortjes II  en Pannenschuur VI, door de coalitie de grond in geboord. Wij hebben nog geen (woonzorg-)visie en bij gebrek aan visie moeten we pas op de plaats maken, aldus de coalitiepartners.

Groot was dan ook de verbazing toen coalitiepartner PGB ineens via Facebook liet weten, dat ze er wel degelijk een visie op de woningbouw op na houden. “Hoe versnellen we de woningbouw” staat er - veelbelovend - boven deze Facebook publicatie.