Moergestel, 7 april 2020

Algemeen Belang heeft grote twijfels over de haalbaarheid van het strijdplan. De onderbouwing van het plan is uiterst mager en dubieus. Vanuit de slechte financiële positie nu en op termijn mogen geen maatregelen worden genomen die later niet haalbaar blijken te zijn. “De wens is de vader van de gedachte” speelt hierbij een grote rol. De inwoners mogen hiervan niet de dupe worden in deze voor iedereen onzekere Corona tijd met een grote, nadelige economische nasleep.

Oisterwijk, 31 maart 2020

Deze situatie raakt ons allemaal. Wij zijn trots! Trots, misschien een vreemd woord in deze situatie maar dat zijn we toch echt. Trots op jou als Oisterwijker, Moergestelnaar, Heukelommer of Haarenaar, omdat we zien dat iedereen een steentje bij wil dragen. Samen kunnen we het virus proberen geen kans te geven zich nog verder te verspreiden en we zien dat iedereen zich hieraan probeert te houden. (Bijna) iedereen is gedupeerd, hoe kunnen we elkaar nu echt helpen?

Moergestel, 20 maart 2020

Al veel te lang lijkt het rapport van het Senioren Kennis Netwerk (SKN) op de stoffige plank van de gemeente te liggen. Raadslid Inge M.J. van Beers werd hier door mevrouw Verhoeven op geattendeerd en is sinds begin februari bezig om hier verandering in te brengen. Het is belangrijk dat de openbare ruimte, zoals trottoirs e.d.,  onder meer voor slechtzienden, rolstoelgebruikers, ouderen met een rollator en ouders met een kinderwagen goed begaanbaar zijn.

Moergestel, 2 april 2020

Voor update zie: https://www.algemeen-belang-oisterwijk.nl/146-rapport-skn-voor-mensen-met-een-fysieke-beperking

Moergestel, 13 maart 2020

In 2019 hebben we veel overlast gehad van de eikenprocessierups (epr) en inwoners delen hun zorgen met ons. Gezien de aard van de overlast, de ernst en mogelijke gevolgen, heeft raadslid Inge M.J. van Beers, in samenwerking met collega raadslid Taapken (VVD) en inwoners, vragen gesteld aan het college over de (natuurlijke) bestrijding van de (epr). Lees de vragen hier.

Moergestel, 10 maart 2020

Afgelopen donderdag is het gekortwiekte verkeersplan Moergestel aangenomen in de raad.  Dit betekent alleen enkele korte termijn verkeersmaatregelen in de kom en de aanwijzing van de Blankemansweg-Reedijk als mogelijke toekomstige omleidingsroute. Dit was politiek het hoogst haalbare scenario op korte termijn. Algemeen Belang blijft van mening dat het centrum van Moergestel vracht- en landbouwverkeer vrij moet worden. De Waterhoefstraat is absoluut ongeschikt voor dit verkeer.

Oisterwijk, 6 maart 2020

Het college gaat een bestuursovereenkomst voor het AZC tekenen waarin twee cruciale punten missen. Mensen uit veilige landen worden niet uitgesloten van opvang en er is niks vastgelegd over de betaling van maatregelen voor omwonenden die overlast veroorzaken. Deze voorwaarden zijn al maanden bekend, maar het is het college niet gelukt om dit juridisch zwart-op-wit vast te leggen. Er zijn wel toezeggingen door de burgemeester gedaan.