Moergestel, 14 januari 2020

Moergestel-Oost is het gebied lopende vanuit het gezondheidscentrum, pastorie, ’t Brieltje, Scoutinggebouw, Bienekebolders en volkstuintjes richting de Reusel inclusief de natuurontwikkeling aan de overkant. Het schoolgebouw Bienekebolders is hier een onderdeel van. De herinvulling van deze locatie mag dan ook niet los gezien worden van de verdere (bouw)plannen in Moergestel-Oost. Uitgegaan moet worden van een integrale benadering en niet van een postzegelinvulling.

Haaren, 8 januari 2020

Zondag 5 januari werd in Haaren het nieuwe jaar gemoedelijk en traditioneel gestart tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Namens Algemeen Belang waren Peter Smit, Inge M.J. van Beers en Eric ten Brink aanwezig. 

Bij binnenkomst was er meteen de gelegenheid om het college van Haaren een mooi 2020 te wensen. Na de formele gelukswensen raakten onze leden al snel in gesprek met verschillende inwoners. Er zijn goede gesprekken gevoerd met mooie mensen onder het genot van een hapje en drankje in een ontspannende sfeer.

Oisterwijk, 17 december 2019

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft fractievoorzitter Jan Jonkers een motie ingediend over de situering van de supermarkten in Oisterwijk. In deze motie krijgt het college de opdracht een onderzoek in te stellen hoe de verdeling van de supermarkten over Oisterwijk het beste ingevuld kan worden, nu en in de toekomst.

Oisterwijk, 3 december 2019

Voor Algemeen Belang is een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap het bijhouden van de actualiteit en waar nodig zelf thema’s op de politieke agenda plaatsen. Tijdens iedere raadsvergadering kan dit op verschillende manieren. Eén daarvan is gebruik te maken van het vragenhalfuurtje. Dit doen we op 12 december voor de volgende drie thema’s.

Moergestel, 25 november 2019

In deze nieuwe bestuursperiode hebben we met de gemeenteraad afgesproken op een andere manier te besturen. De vergadercyclus begint voortaan met een overleg tussen politici en inwoners, organisaties en/of betrokkenen van een onderwerp. Dit in tegenstelling tot voorgaande bestuursperiode waarin politici vooral met elkaar spraken over thema’s.

Oisterwijk, 19 november 2019

“Kwaliteit op zo’n mooie plek vlakbij de voorste stroom staat bij ons voorop” - Algemeen Belang Brabants Dagblad 15 nov j.l. Oproep aan alle inwoners van de gemeente Oisterwijk maar ook Haaren aangezien zij in 2021 bij onze gemeente komen. Algemeen Belang hecht veel waarde aan jouw ideeën en vraagt inbreng van alle inwoners over de ontwikkeling op locatie de Leye.

Moergestel, 16 november 2019

De inkt van de begroting is nog maar net droog of een nieuw thema vraagt onze aandacht; Het Staalbergven. Belangrijk om te weten is dat Natuurmonumenten de eigenaar is van de grond en de gemeente de huurder en gebruiker hiervan. Eind 2020 loopt de huidige huurovereenkomst af. Dit geeft ons de kans om nu de mogelijkheden van verlenging te onderzoeken. Er zijn verschillende aspecten die aan bod komen bij een goede besluitvorming, maar voor Algemeen Belang is er geen twijfel mogelijk, 't Staal moet worden behouden!

Moergestel 12 november 2019

In de raad van afgelopen donderdag werd de begroting 2020 met meerderheid aangenomen. Belangrijke onderwerpen voor Algemeen Belang waren: de OZB-verhoging, de verkeersveiligheid, het grote tekort bij het sociaal domein en de zeer lage algemene reserve. We kijken terug op een goede samenwerking met de andere partijen en zijn tevreden over het behaalde resultaat.