Moergestel, 19 april 2020

"De fractie van Algemeen Belang is onaangenaam verrast door het artikel in het BD waarin Peter Smit aangeeft ambities te hebben om voor FvD in het provinciebestuur te willen gaan. Dit heeft hij niet formeel kenbaar gemaakt aan de fractie. Wij nemen dit hoog op en nemen het hem zeer kwalijk. Wij  zullen hem hier op aanspreken en de fractie beraadt zich op verder te nemen stappen. Dat Peter Smit verder zou willen voor FvD is zijn persoonlijke keuze. De standpunten van FvD stroken op geen enkel punt met die van Algemeen Belang. De fractie heeft een spoedoverleg gepland over de kwestie."
 
21:00 uur Update lees meer over deze kwestie namens alle raadsbrede politieke partijen
 

Moergestel, 14 april 2020

Al ruim 100 jaar is het Staalbergven een begrip in onze gemeente. In al die jaren is het ontwikkeld van een ven waar mannen en vrouwen gescheiden moesten zwemmen tot een heus recreatiegebied waar iets te beleven is voor iedereen. Momenteel huurt de gemeente het Staalbergven van Natuurmonumenten. De huurovereenkomst eindigt op 31 december 2020. Zij zijn in overleg met elkaar over de (on)mogelijkheden om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Voor dit overleg wordt ook dringend input van de gemeenteraad (en inwoners) gevraagd.

Moergestel, 10 april 2020

Op 23 april staat er een digitale raadsontmoeting gepland om het Strijdplan sociaal domein te bespreken. De deadline voor het aanleveren van de eerste termijn was gisteren. Naast het Strijdplan zijn we ook al enkele maanden bezig met visievorming over het Staalbergven. Dit is een majeur thema van de gemeenteraad en ons standpunt met wensen en bedenkingen moest hiervoor ook gisteren worden ingediend bij de griffie. In dit artikel presenteren wij onze standpunten voor beide thema's.