Moergestel, 27 februari 2018

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Den Boogaard geen dependance van de Tiliander moet zijn, maar een passend verenigingscentrum voor Moergestel. Algemeen Belang staat positief tegenover de recent aangestelde lokale klankbordgroep om hier vorm aan te geven en inwoners geven de afgelopen weken ook aan dat ze behoefte hebben aan een gemeenschapshuis met sterke eigen inbreng. Algemeen Belang zegt daarom duim omhoog voor het belang van onze Den Boogaard!

Oisterwijk, 22 februari 2018

Het instemmen van de raad op 22 februari 2018 met het raadsvoorstel om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw zwembad met sporthal op Den Donk is een belangrijke stap in een lang en moeizaam proces. Een proces dat in 2011 begonnen is. Met gebruikmaking van de dossierstukken wordt hier een overzicht gegeven van het doorlopen traject en van de inbreng van Algemeen Belang daarin. Een weergave die je zeker gelezen moet hebben.

Meer lezen of zien? Ook voor jouw belang....

Oisterwijk, 22 februari 2018

We waren het gesprek van de dag in de supermarkt, bij de dokter en we hebben zelfs het Brabants Dagblad gehaald. We moeten alleen Jinek nog even bellen om het heugelijke nieuws te vertellen. De 'Algemeen Behanger' is vandaag langs alle verkiezingsborden van de gemeente geweest en heeft onze verkiezingsposter opgeplakt.

Moergestel, 20 februari 2018

In het verkiezingsprogramma schonk Algemeen Belang al aandacht aan de komst van een huisartsenpost in onze gemeente. Het Brabants Dagblad heeft het nieuws inmiddels ook opgepikt. Stichting Senioren Platform Oisterwijk (SSPO) heeft het initiatief genomen om te komen tot een huisartsenpost in onze gemeente. Zij hebben zichzelf hiervoor al verzekerd van de medewerking van de ledenvereniging Thebe Extra. Algemeen Belang ondersteunt dit initiatief dus van harte!

Moergestel, 16 februari 2018

Het verkiezingsprogramma van Algemeen Belang is gebaseerd op onze kernwaarde: leefbaarheid vergroten in de samenleving. Ons programma borduurt verder op de successen van de afgelopen bestuursperiode en dit succes willen we verlengen. De stem van de kiezers zetten we in voor een stevige sociale basisstructuur, ruimte voor jongeren, ouderen, duurzaamheid en meer woningbouw. Tot slot wil Algemeen Belang veel aandacht voor de verbetering van de veiligheid.

Het verkiezingsprogramma is overzichtelijk verdeeld in 7 verschillende hoofdstukken: burgers, bestuur en organisatie, sociale zaken, bedrijfsleven, financiƫn, leefbaarheid, groen en duurzaam, sport en verenigingsleven.

Ruimte, Sociaal en Veiligheid zijn dan ook de pijlers van Algemeen Belang. De ambities van de partij zijn hoog.