Moergestel, 1 maart 2018

Algemeen Belang laat graag iedereen aan het woord, zo ook kinderen van de basisschool. Willem en Cato geven graag hun mening over de verkeersveiligheid, het onderwijs en roepen om juffrouw Ank.

Moergestel, 28 februari 2018

Leegstaande panden in het centrum, teruglopende ledenaantallen bij verenigingen, een lagere bezetting cultuurcentra, leegkomende schoolgebouwen en een toenemende vergrijzing. Dit zijn allemaal zaken die de leefbaarheid in Moergestel  aantasten. Algemeen Belang is van mening dat  dit moet stoppen. Met extra subsidies alleen is dit niet op te lossen, maar mogelijk wel met extra woningen. Er moet meer “omzet” en woonruimte komen. We houden onze inwoners niet zoet met een snoepsleutel, het moeten echte sleutels worden! Vandaar dat wij gaan voor het bouwen van 200 extra woningen.

Moergestel, 27 februari 2018

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Den Boogaard geen dependance van de Tiliander moet zijn, maar een passend verenigingscentrum voor Moergestel. Algemeen Belang staat positief tegenover de recent aangestelde lokale klankbordgroep om hier vorm aan te geven en inwoners geven de afgelopen weken ook aan dat ze behoefte hebben aan een gemeenschapshuis met sterke eigen inbreng. Algemeen Belang zegt daarom duim omhoog voor het belang van onze Den Boogaard!

Oisterwijk, 22 februari 2018

Het instemmen van de raad op 22 februari 2018 met het raadsvoorstel om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw zwembad met sporthal op Den Donk is een belangrijke stap in een lang en moeizaam proces. Een proces dat in 2011 begonnen is. Met gebruikmaking van de dossierstukken wordt hier een overzicht gegeven van het doorlopen traject en van de inbreng van Algemeen Belang daarin. Een weergave die je zeker gelezen moet hebben.

Meer lezen of zien? Ook voor jouw belang....

Oisterwijk, 22 februari 2018

We waren het gesprek van de dag in de supermarkt, bij de dokter en we hebben zelfs het Brabants Dagblad gehaald. We moeten alleen Jinek nog even bellen om het heugelijke nieuws te vertellen. De 'Algemeen Behanger' is vandaag langs alle verkiezingsborden van de gemeente geweest en heeft onze verkiezingsposter opgeplakt.