Oisterwijk, 15 februari 2019

Intensieve veehouderij

Algemeen Belang ging en gaat voor duurzame groei, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Meerdere partijen geven aan voor duurzame groei te zijn. Tijdens het debat over het klimaatakkoord in de tweede kamer gaf het kabinet aan ook voor deze richting te kiezen. Een feit is wel dat de boer ook rechten heeft en wij deze niet kunnen veranderen. De boer heeft ook plichten, een strakke handhaving van de OMWB is op zijn plaats, het bedrijf moet zich aan alle afspraken houden, de normen van de GGD tellen maar ook de veestapel en mestafvoer moet strak geregeld zijn.

Oisterwijk, 10 februari 2019

Afgelopen donderdag stond de realisatie van 27 goedkope huurappartementen aan de Nijverheidsweg op de raadsagenda. Met overtuiging heeft Algemeen Belang vóór dit voorstel gestemd ondanks het minderheidsstandpunt. Het raadsvoorstel werd niet aangenomen. Algemeen Belang is van mening dat dit raadsvoorstel niet de schoonheidsprijs verdient. Extra aandacht is nodig voor de verkeersveiligheid, de belangen van de omliggende bedrijven en de privacy van de omwonenden.

Moergestel, 4 februari 2019

Politiek Den Haag is eindelijk wakker geworden en er is een oplossing gevonden voor het langslepende Kinderpardon probleem. Half november 2018 was het Inge M.J. van Beers namens Algemeen Belang, samen met PrO, die zich hard maakte voor een Kinderpardongemeente. Gemeente Oisterwijk zou zich, net zoals Tilburg en Goirle,  aan moeten sluiten bij de ruim 140 Kinderpardongemeentes in Nederland. Hiermee zou onze gemeente een signaal kunnen afgeven aan Politiek Den Haag. Voor Algemeen Belang was het duidelijk: Het Kinderpardon, wat vanaf 2013 landelijk gold, was een dode letter en moest worden aangepast.

Oisterwijk, 21 december 2018

Algemeen Belang heeft tijdens de verkiezingscampagne van 2018 toegezegd aan jou er alles aan te doen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de eerste verdieping van Tiliander. Daarnaast beloofden we je dat we ons hard zouden maken om concrete doelen te laten stellen voor de cultuurcentra en dat het college de vinger aan de pols moest houden.

Duidelijkheid eerste verdieping

Met het beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de eerste verdieping komt er een nieuwe plek beschikbaar voor jou als inwoner om het sociale team en de maatschappelijke partners te bereiken. De sociaal ondernemers worden in het kader van één zorgloket hier ook in mee genomen.

Oisterwijk, 18 december 2018

Unaniem en met veel vertrouwen dragen de fractievoorzitters van PGB, PrO, AB en CDA Stefanie Vatta voor als kandidaat-wethouder voor de vrijgekomen portefeuille sociaaldomein in Oisterwijk.

Carlo van Esch: “Stefanie vult de zittende wethouders goed aan. Ze is bekend met het sociaal domein, zowel vanuit haar werk als beleidsambtenaar in de gemeente Eindhoven als vanuit haar ervaring in de Tilburgse gemeenteraad. Stefanie kent de overheid vanuit verschillende organisaties en werkdomeinen. Daarnaast heeft ze ervaring met nieuwe manieren van werken: bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatieen co-creatie processen.”

Oisterwijk, 13 november 2018

Algemeen Belang heeft afgelopen donderdag ingestemd met de begroting 2019. De verkeersveiligheid en de woningbouw waren voor ons de belangrijkste onderwerpen.

Moergestel, 8 oktober 2018

Voetbalfusie: Scoren in het belang van Oisterwijk

Algemeen Belang zegt volmondig JA tegen de fusie van de voetbalclubs SV Nevelo, RKSV Taxandria en RKSV Oisterwijk. Een historisch moment voor het voetbal van de kern Oisterwijk. Het plan wat er nu uiteindelijk ligt, is een plan wat in co-creatie met de clubs tot stand is gekomen.

Moergestel, 5 oktober 2018

Laten we beginnen met een uitleg over het kinderpardon. De Tweede Kamer stemde in 2012 voor een Kinderpardon. Dit is bedoeld voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die geen verblijfsvergunning hebben, maar die wel langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Dit klinkt allemaal heel simpel. Hoe kan er dan toch een probleem ontstaan waarover we in de landelijke media regelmatig iets horen? Een probleem waarvoor de gemeenteraad van Oisterwijk geen signaal wil afgeven, een schande!

Oisterwijk, 20 september 2018

De Week van de Verbinding mocht al een succes genoemd worden, maar na het Benefietdiner op woensdag 19 september in The Inside mag je toch wel spreken van een grandioos succes! Om de verbinding vanuit de Oisterwijkse politiek extra te stimuleren, heeft ons raadslid Inge van Beers, contact gezocht met alle politieke partijen om samen onderdeel te zijn van deze avond.

Een avond die aan alle kanten verbinding ademende. Vanuit alle lagen van de samenleving waren er inwoners uit onze gemeente aanwezig.

Oisterwijk, 3 september 2018

Wanneer je denkt aan kathedralen, denk je niet automatisch aan de politiek. De scheiding van Kerk en Staat werd niet voor niks al in de 19e eeuw geregeld. Algemeen Belang gaat ook zeker niet pleitten om dat terug te draaien. Soms gebeurt er echter iets, staan we even stil en bezinnen we ons. Zo'n moment herken je vast wel; als er een dierbare overlijdt, een nieuw leven geboren wordt of wanneer je iets ziet waarvan je zo onder de indruk bent, dat de tijd even stil lijkt te staan.