Oisterwijk, 21 december 2018

Algemeen Belang heeft tijdens de verkiezingscampagne van 2018 toegezegd aan jou er alles aan te doen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de eerste verdieping van Tiliander. Daarnaast beloofden we je dat we ons hard zouden maken om concrete doelen te laten stellen voor de cultuurcentra en dat het college de vinger aan de pols moest houden.

Duidelijkheid eerste verdieping

Met het beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de eerste verdieping komt er een nieuwe plek beschikbaar voor jou als inwoner om het sociale team en de maatschappelijke partners te bereiken. De sociaal ondernemers worden in het kader van één zorgloket hier ook in mee genomen.

Oisterwijk, 18 december 2018

Unaniem en met veel vertrouwen dragen de fractievoorzitters van PGB, PrO, AB en CDA Stefanie Vatta voor als kandidaat-wethouder voor de vrijgekomen portefeuille sociaaldomein in Oisterwijk.

Carlo van Esch: “Stefanie vult de zittende wethouders goed aan. Ze is bekend met het sociaal domein, zowel vanuit haar werk als beleidsambtenaar in de gemeente Eindhoven als vanuit haar ervaring in de Tilburgse gemeenteraad. Stefanie kent de overheid vanuit verschillende organisaties en werkdomeinen. Daarnaast heeft ze ervaring met nieuwe manieren van werken: bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatieen co-creatie processen.”

Oisterwijk, 13 november 2018

Algemeen Belang heeft afgelopen donderdag ingestemd met de begroting 2019. De verkeersveiligheid en de woningbouw waren voor ons de belangrijkste onderwerpen.

Moergestel, 8 oktober 2018

Voetbalfusie: Scoren in het belang van Oisterwijk

Algemeen Belang zegt volmondig JA tegen de fusie van de voetbalclubs SV Nevelo, RKSV Taxandria en RKSV Oisterwijk. Een historisch moment voor het voetbal van de kern Oisterwijk. Het plan wat er nu uiteindelijk ligt, is een plan wat in co-creatie met de clubs tot stand is gekomen.

Moergestel, 5 oktober 2018

Laten we beginnen met een uitleg over het kinderpardon. De Tweede Kamer stemde in 2012 voor een Kinderpardon. Dit is bedoeld voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die geen verblijfsvergunning hebben, maar die wel langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Dit klinkt allemaal heel simpel. Hoe kan er dan toch een probleem ontstaan waarover we in de landelijke media regelmatig iets horen? Een probleem waarvoor de gemeenteraad van Oisterwijk geen signaal wil afgeven, een schande!

Oisterwijk, 20 september 2018

De Week van de Verbinding mocht al een succes genoemd worden, maar na het Benefietdiner op woensdag 19 september in The Inside mag je toch wel spreken van een grandioos succes! Om de verbinding vanuit de Oisterwijkse politiek extra te stimuleren, heeft ons raadslid Inge van Beers, contact gezocht met alle politieke partijen om samen onderdeel te zijn van deze avond.

Een avond die aan alle kanten verbinding ademende. Vanuit alle lagen van de samenleving waren er inwoners uit onze gemeente aanwezig.

Oisterwijk, 3 september 2018

Wanneer je denkt aan kathedralen, denk je niet automatisch aan de politiek. De scheiding van Kerk en Staat werd niet voor niks al in de 19e eeuw geregeld. Algemeen Belang gaat ook zeker niet pleitten om dat terug te draaien. Soms gebeurt er echter iets, staan we even stil en bezinnen we ons. Zo'n moment herken je vast wel; als er een dierbare overlijdt, een nieuw leven geboren wordt of wanneer je iets ziet waarvan je zo onder de indruk bent, dat de tijd even stil lijkt te staan. 

Moergestel, 23 juli 2018

Al langere tijd waren we er duidelijk over; er moet een nieuw, veilig en toegankelijk voetgangerspad komen van de Brede School in Moergestel naar de Sporthal Stokeind in Moergestel. Ruim een jaar geleden is unaniem een motie aangenomen om een dergelijk pad zo snel mogelijk te realiseren. Lange tijd was het stil rondom dit thema en vandaar dat wij ons er tijdens de campagne nogmaals hard voor hebben gemaakt. Vandaag zetten we de kroon op ons vele werk en tijd die we hierin gestoken hebben.

Oisterwijk, 19 juli 2018

Precies 14 dagen geleden heeft Algemeen Belang een motie ingediend voor de ontwikkeling van een (digitale) sociale kaart in de gemeente Oisterwijk. Een motie die tijdens het vaststellen van de perspectiefnota unaniem is aangenomen. Deze motie bekijken? Klik hier. Informatie over de redenen voor deze motie en de stappen die sinds 5 juli 2018 zijn gezet..?

Oisterwijk, 11 juli 2018

Auto’s, vrachtwagens en fietsers rijden af en aan
Over de Sprendlingenstraat en Heusdensebaan.

De kruising met de Heusdensebaan en de Sprendlingenstraat
Dat is toch echt een knelpunt waar het in Oisterwijk over gaat

Het grote verkeersaanbod is hier amper te verwerken
Dit is voor iedereen goed te merken

Wij willen graag de veiligheid en doorstroom van verkeer verhogen
Dit wordt door het college toch wel echt overwogen?

Moergestel, 9 juli 2018

Donderdag 5 juli jl. heeft de gemeenteraad de perspectiefnota vastgesteld. Een nota die een blik werpt op de toekomst. Algemeen Belang heeft ook haar visie gegeven op de toekomst door een aantal belangrijke thema’s aan de orde te stellen. Denk hierbij aan Haaren, wonen, jongeren, duurzaamheid, sociaal domein, buitengebied, verkeer en parkeren.

Oisterwijk, 3 juli 2018

De millieustraat verdient de nodige aandacht en heeft deze dan ook Quick gekregen van het huidige college. N.a.v. geluiden van onze inwoners is er afgelopen donderdag een nieuw raadsvoorstel gepresenteerd en aangenomen. Hierin worden de Quick wins gepresenteerd om al direct aan de slag te kunnen zodat er een snellere en betere doorstroom komt binnen de milieustraat.

Oisterwijk, 2 juli 2018

Wandelen langs de Stroom
Komt er een invasie op stoom?

De natuur is zo mooi
of bedoelt om te kijken in die gouden kooi?

Een plan wat alleen maar loopt tot de rand van het bos
maakt vele tongen los

Oisterwijk, 22 juni 2018

Het tweede weekend voor Ciske de Rat staat op het punt om te beginnen en het belooft wederom een spektakel te worden. De cast is fantastisch, het verhaal krachtig en de omgeving subliem, op het eerste oog. Het Natuurtheater Oisterwijk aan de Gemullenhoekenweg dateert uit 1936. Een project waar de gemeente toendertijd graag aan mee werkte en wat voor onze gemeente veel heeft opgeleverd. Hoe staat het er nu voor?

Oisterwijk, 15 juni 2018

Trots is Algemeen Belang met de beëdiging van Eric ten Brink als voorzitter van de commissie Ruimtelijke Zaken in onze gemeente. Naast Eric z’n benoeming zijn Joep de Ruiter en Michel van Zandbeek beëdigd voor de commissie Ruimtelijke en Inwonerszaken. In de vorige bestuursperiode waren de eerder genoemde leden ook politiek actief voor Algemeen Belang. Echter zowel voor Joep als Michel is de gekozen commissie nieuw.