Moergestel, 14 april 2020

Al ruim 100 jaar is het Staalbergven een begrip in onze gemeente. In al die jaren is het ontwikkeld van een ven waar mannen en vrouwen gescheiden moesten zwemmen tot een heus recreatiegebied waar iets te beleven is voor iedereen. Momenteel huurt de gemeente het Staalbergven van Natuurmonumenten. De huurovereenkomst eindigt op 31 december 2020. Zij zijn in overleg met elkaar over de (on)mogelijkheden om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Voor dit overleg wordt ook dringend input van de gemeenteraad (en inwoners) gevraagd.

Moergestel, 10 april 2020

Op 23 april staat er een digitale raadsontmoeting gepland om het Strijdplan sociaal domein te bespreken. De deadline voor het aanleveren van de eerste termijn was gisteren. Naast het Strijdplan zijn we ook al enkele maanden bezig met visievorming over het Staalbergven. Dit is een majeur thema van de gemeenteraad en ons standpunt met wensen en bedenkingen moest hiervoor ook gisteren worden ingediend bij de griffie. In dit artikel presenteren wij onze standpunten voor beide thema's.

Moergestel, 7 april 2020

Algemeen Belang heeft grote twijfels over de haalbaarheid van het strijdplan. De onderbouwing van het plan is uiterst mager en dubieus. Vanuit de slechte financiële positie nu en op termijn mogen geen maatregelen worden genomen die later niet haalbaar blijken te zijn. “De wens is de vader van de gedachte” speelt hierbij een grote rol. De inwoners mogen hiervan niet de dupe worden in deze voor iedereen onzekere Corona tijd met een grote, nadelige economische nasleep.

Oisterwijk, 31 maart 2020

Deze situatie raakt ons allemaal. Wij zijn trots! Trots, misschien een vreemd woord in deze situatie maar dat zijn we toch echt. Trots op jou als Oisterwijker, Moergestelnaar, Heukelommer of Haarenaar, omdat we zien dat iedereen een steentje bij wil dragen. Samen kunnen we het virus proberen geen kans te geven zich nog verder te verspreiden en we zien dat iedereen zich hieraan probeert te houden. (Bijna) iedereen is gedupeerd, hoe kunnen we elkaar nu echt helpen?

Moergestel, 20 maart 2020

Al veel te lang lijkt het rapport van het Senioren Kennis Netwerk (SKN) op de stoffige plank van de gemeente te liggen. Raadslid Inge M.J. van Beers werd hier door mevrouw Verhoeven op geattendeerd en is sinds begin februari bezig om hier verandering in te brengen. Het is belangrijk dat de openbare ruimte, zoals trottoirs e.d.,  onder meer voor slechtzienden, rolstoelgebruikers, ouderen met een rollator en ouders met een kinderwagen goed begaanbaar zijn.

Moergestel, 2 april 2020

Voor update zie: https://www.algemeen-belang-oisterwijk.nl/146-rapport-skn-voor-mensen-met-een-fysieke-beperking