Oisterwijk, 29 september 2019

De Raad van State heeft bepaald dat het “Programma Aanpak Stikstof” de basis bevat om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen.

Oisterwijk, 23 september 2019

Afgelopen donderdag stond de uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 op de raadsagenda. Het voorstel was om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ter verkrijging van een omgevingsvergunning. De raad besliste met 10 stemmen tegen en 9 voor. Hierdoor werd de verklaring niet afgegeven. Algemeen Belang was vóór, met duidelijke reden en vindt het genomen raadsbesluit dan ook niet terecht.

Moergestel, 16 september 2019

Na 18 jaar verloederen is iedereen blij in Moergestel dat het oude bakkerspand Mensink wordt gesloopt en ruimte maakt voor een nieuwbouw met licht dementerende mensen. De eigenaren en woning coöperatie Leystromen zijn het uiteindelijk eens geworden. Algemeen Belang heeft het college steeds gewezen op een snelle her invulling van deze locatie. Financieel is het college samen met de plaatselijke aannemers tot het uiterste gegaan om tot een oplossing te komen. Helaas mislukte dit mooie, integrale plan. Nu wordt het plan in delen gerealiseerd.

Moergestel, 9 september 2019

Iedereen kent wel het Tv-spotje, waarbij wordt gewaarschuwd voor de veiligheid van kinderen. Een bal die op de straat rolt en gevolgd wordt door een spelend kind. Dit is nu juist wat zich regelmatig voordoet bij het speelveldje aan het Mispelbos in Moergestel. De aanleiding voor buurtbewoner Maarten van Houtum, namens de omwonenden van het Mispelbos, actie te ondernemen. Hij pleit voor een hegje langs het speelveldje, waardoor voorkomen wordt dat de ballen op straat rollen.

Oisterwijk, 3 september 2019

Zandkastelen bouwen, kliederen in de modder, lekker ravotten, roetsjen van de glijbaan en spelen in het water. Dit alles onder de stralende zon, de bomen en de geur van de natuur in de Oisterwijkse bossen. Openluchtzwembad Staalbergven; een unieke plek waar men van heinde en verre komt om lekker een dagje te genieten. Een prachtige locatie waarvan de toekomst momenteel onzeker is. Het is ondenkbaar dat ’t Staal niet meer het openluchtzwembad zou zijn zoals we het al ruim 100 jaar kennen. Algemeen Belang strijdt voor het behoud hiervan.