Moergestel, 25 oktober 2019

Algemeen Belang kijkt terug op een succesvolle raadsvergadering. Ons standpunt met betrekking tot de voortzetting van de bestuursovereenkomst met het COA inzake het AZC was al lang duidelijk. 1. Geen overlastgevende Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) meer opvangen en 2. Een vijfjarig contract met jaarlijkse evaluatie én een duidelijke exitclausule. Raadslid van Beers is sinds november 2018 bezig met dit thema en zag haar harde werken gisteren beloond worden.

Moergestel, 15 oktober 2019

Al jarenlang is de leefbaarheid van Moergestel onder de maat. Dit merken we aan het winkelbestand dat terugloopt, ledenaantallen van verenigingen die teruglopen en jongeren en jonge gezinnen die geen woning kunnen vinden en genoodzaakt zijn om buiten het dorp te gaan wonen. Voor Algemeen Belang is dit onacceptabel. Wij zijn daarom dolblij met de nieuwe woningbouwprogrammering en woonagenda 2019-2028.

Oisterwijk, 9 oktober 2019

Wij, van Algemeen Belang, danken Ruud voor zijn geweldige inbreng in die vele jaren dat hij onze fractievoorzitter was. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan onze Oisterwijkse, en daarbinnen Moergestelse, gemeenschap. Wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor en wensen hem veel succes in de Dorpsraad en met zijn activiteiten als “columnist” in de media.

Moergestel, 6 oktober 2019

De raad wordt geconfronteerd met een niet sluitende meerjarenbegroting veroorzaakt door grote tekorten binnen het sociaal domein. Met de nodige randvoorwaarden zijn wij van mening dat de tekorten weggewerkt kunnen worden door aan drie knoppen te draaien. Dit zijn het sociaal domein, de opbrengsten grondexploitaties en de OZB. Op deze wijze worden vergaande ingrepen met grote gevolgen voor de inwoners, verenigingen en organisaties voorkomen. Uitgangspunt is hierbij dat de OZB zo minimaal mogelijk stijgt.

Moergestel, 30 september 2019

Eind november 2018 begon de zoektocht voor Algemeen Belang naar de beste manier om de toekomst van het asielzoekerscentrum (AZC) in onze gemeente vorm te geven. Veel inwoners hebben middels gesprekken, e-mails en social media hun mening gegeven over dit onderwerp. Daarnaast heeft contact met het COA, het werkbezoek, politieke bijeenkomsten en de inwonersbijeenkomst eraan bijgedragen dat ik namens Algemeen Belang in een vroeg stadium ons standpunt al kon delen met het college. Het college leek ontvankelijk te zijn voor ons standpunt. Op basis van de concept overeenkomst tussen de gemeente en het COA blijkt dit toch anders te zijn.