Moergestel, 12 mei 2020

Ruim een jaar geleden riep ik onze gemeente op om een Regenbooggemeente te zijn. En nu ligt er een helder en goed plan waarin bewustwording, acceptatie, zichtbaarheid en communicatie over LHBTI voor onze inwoners centraal staan. Hierdoor kunnen zij zichtbaar zichzelf zijn, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Dat vind ik het belangrijkste van allemaal: Als gemeente dragen we actief uit dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ik vind daarom dat we moeten laten zien dat we gelijkheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers belangrijk vinden.

Oisterwijk, 30 april 2020

Algemeen Belang draagt in de komende raadsvergadering Eric ten Brink voor als nieuwe wethouder ruimtelijke zaken. Eric ten Brink, woonachtig in Oisterwijk en een echte teamplayer, wil zich graag inzetten voor alle kernen van de gemeente Oisterwijk. Zijn 11 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke zaken en zijn actuele dossierkennis vormen een uitstekende basis om de portefeuille ruimtelijke zaken succesvol in te vullen. Eric ten Brink neemt de volledige portefeuille van ex-wethouder Smit over met extra aandacht voor woningbouw, milieu en veehouderij.

Moergestel, 27 april 2020

De online consultatie van afgelopen donderdag heeft de mening van Algemeen Belang over het Strijdplan Sociaal Domein niet veranderd. De haalbaarheid, onderbouwing en rol van de basisstructuur is voor ons uiterst mager en dubieus. De discussie zou veel fundamenteler en breder gevoerd moeten worden. Alleen de richting is voor ons duidelijk. Vanuit de slechte financiële positie wordt nu een in de haast opgesteld intern plan voorgelegd dat alleen gericht is op maatregelen richting onze inwoners. Wij zullen altijd opkomen voor onze (sociaal-kwetsbare) inwoners en vinden dat zij hiervan niet de dupe mogen worden.

Moergestel, 21 april 2020

Afgelopen zaterdagavond werd de raadsfractie van Algemeen Belang onaangenaam verrast door het artikel in het Brabants Dagblad waarin Peter Smit aangeeft ambities te hebben om voor Forum voor Democratie (FvD) in het provinciebestuur te willen gaan. Dit heeft hij niet formeel kenbaar gemaakt aan de fractie. Wij nemen dit hoog op en nemen het hem zeer kwalijk dat hij hierover niet op formele wijze gecommuniceerd heeft. Wij hebben hem hier op aangesproken en de raadsfractie heeft inmiddels diverse spoedoverleggen gehad.

Moergestel, 19 april 2020

"De fractie van Algemeen Belang is onaangenaam verrast door het artikel in het BD waarin Peter Smit aangeeft ambities te hebben om voor FvD in het provinciebestuur te willen gaan. Dit heeft hij niet formeel kenbaar gemaakt aan de fractie. Wij nemen dit hoog op en nemen het hem zeer kwalijk. Wij  zullen hem hier op aanspreken en de fractie beraadt zich op verder te nemen stappen. Dat Peter Smit verder zou willen voor FvD is zijn persoonlijke keuze. De standpunten van FvD stroken op geen enkel punt met die van Algemeen Belang. De fractie heeft een spoedoverleg gepland over de kwestie."
 
21:00 uur Update lees meer over deze kwestie namens alle raadsbrede politieke partijen