Moergestel, 12 oktober 2020

Algemeen Belang is een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiĆ«nt beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart. Het is voor AB onacceptabel dat de onroerendezaakbelasting (OZB) weer met 10% wordt verhoogd.

Oisterwijk, 1 oktober 2020

Vanavond stonden op de raadsagenda o.a. de Leye, de toekomst veehouderij en het afwegingskader woningbouwprojecten. Belangrijke onderwerpen waarover de fractie van Algemeen Belang unanieme, degelijk onderbouwde standpunten heeft. Alleen het afwegingskader woningbouwprojecten haalde de eindstreep.

Moergestel, 29 september 2020

Er nadrukkelijk zijn, als de mensen je nodig hebben. Je betrokken weten bij de mensen uit je gemeenschap, uit alle kernen die wij graag als eenheid zien. De mens centraal zetten en samen werken aan een (nog) betere leefomgeving. Dat is de basis waar Algemeen Belang voor staat. Samen met de andere politieke partijen hebben we daarom de ambitie uitgesproken om de inwoners nog meer centraal te zetten. Inwoners, ondernemers, organisaties, partners en andere betrokkenen hebben namelijk een belangrijke rol in onze besluitvorming. De besluiten die wij nemen raken hen.