Moergestel, 20 februari 2018

In het verkiezingsprogramma schonk Algemeen Belang al aandacht aan de komst van een huisartsenpost in onze gemeente. Het Brabants Dagblad heeft het nieuws inmiddels ook opgepikt. Stichting Senioren Platform Oisterwijk (SSPO) heeft het initiatief genomen om te komen tot een huisartsenpost in onze gemeente. Zij hebben zichzelf hiervoor al verzekerd van de medewerking van de ledenvereniging Thebe Extra. Algemeen Belang ondersteunt dit initiatief dus van harte!

Moergestel, 16 februari 2018

Het verkiezingsprogramma van Algemeen Belang is gebaseerd op onze kernwaarde: leefbaarheid vergroten in de samenleving. Ons programma borduurt verder op de successen van de afgelopen bestuursperiode en dit succes willen we verlengen. De stem van de kiezers zetten we in voor een stevige sociale basisstructuur, ruimte voor jongeren, ouderen, duurzaamheid en meer woningbouw. Tot slot wil Algemeen Belang veel aandacht voor de verbetering van de veiligheid.

Het verkiezingsprogramma is overzichtelijk verdeeld in 7 verschillende hoofdstukken: burgers, bestuur en organisatie, sociale zaken, bedrijfsleven, financiën, leefbaarheid, groen en duurzaam, sport en verenigingsleven.

Ruimte, Sociaal en Veiligheid zijn dan ook de pijlers van Algemeen Belang. De ambities van de partij zijn hoog.

Oisterwijk, 9 februari 2018

Burgemeester H. Janssen, voorzitter van het centraal stembureau, heeft vandaag de kandidatenlijst van Algemeen Belang officieel vastgesteld. Met lijstnummer 1 en 32 kandidaten gaat Algemeen Belang de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Haar partijprogramma voor de verkiezingen zal eind deze week gepubliceerd worden. Hierin maakt ze duidelijk dat er in de gemeente Oisterwijk plaats is voor iedereen en dat leefbaarheid de basis is voor onze inwoners.

Moergestel, 31 januari 2018

Algemeen Belang presenteert, als eerste partij uit de gemeente Oisterwijk, een verkiezingsprogramma voor mensen met een beperking. Uit onderzoek blijkt dat 18 procent van de kiesgerechtigden in Nederland een lichte verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafd zijn. Deze mensen hebben ook een stem en het recht om hun stem te laten horen. In dit artikel legt Algemeen Belang uit wat zij voor deze groep doet.

Oisterwijk, 25 januari 2018

De nummer zeven van de kieslijst van Algemeen Belang, Marieke Dujardin-Stork, heeft haar eerste stappen gezet in de politieke arena. Marieke was gast van de Raad en heeft twee commissie vergaderingen bijgewoond. Zowel bij de gecombineerde vergadering van Ruimtelijke Zaken en Inwonerszaken over sportpark Den Donk en de vergadering later op de avond van Inwonerszaken was zij aanwezig.