's Hertogenbosch, 20 januari 2018

Algemeen Belang heeft op het raadsledencongres in Den Bosch vervolgstappen gezet in haar ontwikkeling. Het congres werd georganiseerd door verschillende partijen, wetende: Raadslid.nu de Nederlandse vereniging voor raadsleden, de Vereniging van Griffiers, VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Namens Algemeen Belang was Inge van Beers aanwezig om klaar gestoomd te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Moergestel, 11 januari 2018

Namens Algemeen Belang hebben Jan Jonkers (1), Peter Smit (2) en Inge van Beers (3) zich de afgelopen dagen voorgesteld. Zij gaan, net als de rest van de partij, met lef, energie en vertrouwen de verkiezingen tegemoet. De eerste drie hebben hun eigen doelen waar zij zich op focussen. Jan zet o.a. in op een duidelijk woningbouwprogramma, een leefbare gemeente en een mooi buitengebied. Peter o.a. op het besteden van aandacht aan het versterken van de leefbaarheid in de gemeente, een sociale gemeente en sport en cultuur die past bij de gemeente. Inge heeft haar pijlen o.a. gericht op jeugd en jongeren, woningaanbod voor starters en de aantrekkelijke woongemeente. 

Moergestel, 5 januari 2018

Op 5 januari heeft Algemeen Belang  haar kieslijst en verkiezingsprogramma vastgesteld. Algemeen Belang heeft er voor gekozen om nieuwe namen van jonge leden hoog op de lijst te zetten. Bij de eerste tien kandidaten staan 5 nieuwe en jonge kandidaten.

Fractievoorzitter Jan Jonkers, staat op 1, huidig wethouder en kandidaat-wethouder Peter Smit staat op plek 2. De eerste nieuwe naam, Inge van Beers (29 jaar, Moergestel), staat op nummer 3. Huidig raadslid Harrie Marsé staat op nummer 4. Op nummer 5, 6 en 7 staan nog meer nieuwe namen. Joep de Ruiter (39 jaar, Moergestel), Frank van Helvoort (47 jaar, Oisterwijk) en Marieke Dujardin-Stork (43 jaar, Oisterwijk). Op nummer 8 staat huidig raadslid Eric ten Brink en op nummer 9 huidig commissielid Hannelie van Oers. De 10e plek is voor Marleen van Beckhoven (49 jaar, Oisterwijk).